Національний гірничий університет — відповідність Часу

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» здійснює діяльність відповідно до стандартів європейського науково-освітнього простору за пріоритетним державним фінансуванням.

За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ-200 Україна» (2015), Національний гірничий університет п’ятий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і четверте місце – серед вітчизняних технічних університетів.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) ПІДГОТОВКИ:

Заочна, заочно-очна, заочна одночасна форми навчання

Освітній ступінь бакалавра

    Галузь знань  -   03 Гуманітарні науки

035  Філологія (переклад,англійська мова)

    Галузь знань  -   05 Соціальні та поведінкові науки

 051  Економіка*

    Галузь знань  -   07 Управління та адміністрування

071  Облік і оподаткування *

072  Фінанси, банківська справа та страхування *

073  Менеджмент *

075  Маркетинг *

    Галузь знань  -   08 Право

081  Право*

    Галузь знань  -   10 Природничі науки

101  Екологія*

103  Науки про Землю*

    Галузь знань  -   12 Інформаційні технології

121  Інженерія програмного забезпечення *

122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології *

123  Комп’ютерна інженерія *

124  Системний аналіз*

    Галузь знань  -   13 Механічна інженерія

131  Прикладна механіка *

    Галузь знань  -   14 Електрична інженерія

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка *

    Галузь знань  -   15 Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології *

1521  Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка *

    Галузь знань  -   18 Виробництво та технології

181  Гірництво *

    Галузь знань  -   19 Архітектура та будівництво

192  Будівництво та цивільна інженерія *

193  Геодезія та землеустрій *

    Галузь знань  -   27 Транспорт

274   Автомобільний транспорт*

275   Транспортні технології *

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

     Галузь знань  -   03 Гуманітарні науки

035  Філологія (переклад,англійська мова)*

    Галузь знань  -   05 Соціальні та поведінкові науки

051  Економіка (економічна кібернетика, економіка підприємства)

    Галузь знань  -   07 Управління та адміністрування

071  Облік і оподаткування (облік і аудит)

072  Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)

073  Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

    Галузь знань  -   10 Природничі науки

101  Екологія

103  Науки про Землю (геологія, гідрогеологія)

    Галузь знань  -   12 Інформаційні технології

121  Інженерія програмного забезпечення (програмне забезпечення систем)

122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформаційні управляючі системи та технології)

123  Комп’ютерна інженерія (комп’ютерні системи та мережі)

124  Системний аналіз (системний аналіз і управління)

    Галузь знань  -   13 Механічна інженерія

131  Прикладна механіка (технології машинобудування)

133  Галузеве машинобудування (гірничі машини та комплекси)

    Галузь знань  -   14 Електрична інженерія

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання, , енергетичний менеджмент, електромеханічні системи геотехнічних виробництв)

    Галузь знань  -   15 Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології (комп’ютеризовані системи управління та автоматика)

1521  Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка (метрологія та вимірювальна техніка)

    Галузь знань  -   18 Виробництво та технології

181  Гірництво (розробка родовищ та видобування корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, буріння свердловин, маркшейдерська справа, збагачення корисних копалин)

    Галузь знань  -   19 Архітектура та будівництво

192  Будівництво та цивільна інженерія (промислове і цивільне будівництво)

193  Геодезія та землеустрій (землеустрій та кадастр)

    Галузь знань  -   27 Транспорт

274   Автомобільний транспорт (автомобілі та автомобільне господарство)

275   Транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний))

Освітній ступінь магістра

    Галузь знань  -   05 Соціальні та поведінкові науки

051  Економіка (економіка підприємства, економіка довкілля і природних ресурсів)

    Галузь знань  -   07 Управління та адміністрування

071  Облік і оподаткування (облік і аудит)

072  Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)

073  Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, управління інноваційною діяльністю, адміністративний менеджмент)

075  Маркетинг

    Галузь знань  -   08 Право

081  Право

    Галузь знань  -   10 Природничі науки

101  Екологія

103  Науки про Землю (геологія, гідрогеологія)

    Галузь знань  -   13 Механічна інженерія

131  Прикладна механіка (технології машинобудування)

133  Галузеве машинобудування (гірничі машини та комплекси)

    Галузь знань  -   14 Електрична інженерія

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент, електромеханічні системи геотехнічних виробництв)

    Галузь знань  -   15 Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології (комп’ютеризовані системи управління та автоматика)

1521  Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка (метрологія та вимірювальна техніка)

    Галузь знань  -   18 Виробництво та технології

181  Гірництво (розробка родовищ та видобування корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, буріння свердловин, маркшейдерська справа, збагачення корисних копалин)

 

*Формуються окремі групи зі скороченим терміном навчання для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

Корпус 4, кімн. 36

Тел./Факс: (0562)472-392.

Е-mail: izonmu@gmail.com

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт