Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» здійснює діяльність відповідно до стандартів європейського науково-освітнього простору за пріоритетним державним фінансуванням.

За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ-200 Україна» (2015), Національний гірничий університет шостий рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів шосте місце серед 200 університетів.СПЕЦІАЛЬНОСТІ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) ПІДГОТОВКИ:

Заочна, заочно-очна, заочна одночасна форми навчання


Освітній ступінь бакалавра


   Галузь знань  - 03 Гуманітарні науки

  033 Філософія

035  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)

   Галузь знань  - 05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка*

   Галузь знань  - 07 Управління та адміністрування

071  Облік і оподаткування *

072  Фінанси, банківська справа та страхування *

073  Менеджмент *

075  Маркетинг *

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

   Галузь знань  - 08 Право

081  Право*

   Галузь знань  - 10 Природничі науки

101  Екологія*

103  Науки про Землю*

   Галузь знань  - 12 Інформаційні технології

121  Інженерія програмного забезпечення *

122  Комп’ютерні науки *

123  Комп’ютерна інженерія *

124  Системний аналіз*

125  Кібербезпека

126  Інформаційні системи та технології

   Галузь знань  - 13 Механічна інженерія

131  Прикладна механіка *

132  Матеріалознавство *

  Галузь знань  - 14 Електрична інженерія

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка *

   Галузь знань  - 15 Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології *

1521  Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка *

Галузь знань  - 16 Хімічна та біоінженерія

161  Хімічні технології та інженерія *

Галузь знань - Електроніка та телекомунікації

172  Телекомунікаційні системи та мережі*

  Галузь знань  - 18 Виробництво та технології

183  Технології захисту навколишнього середовища *

184  Гірництво *

185  Нафтогазова інженерія та технології *

  Галузь знань  - 19 Архітектура та будівництво

192  Будівництво та цивільна інженерія *

193  Геодезія та землеустрій *

Галузь знань -  24 Сфера обслуговування

242  Туризм *

Галузь знань- 26 Цивільна безпека

263  Промислова безпека та охорона праці *

  Галузь знань  - 27 Транспорт

274   Автомобільний транспорт*

275   Транспортні технології *

Галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування

281  Публічне управління та адмініструванняОсвітній ступінь магістра


   Галузь знань  - 01 Освіта/Педагогіка

   011  Освітні, педагогічні науки

   Галузь знань  - 05 Соціальні та поведінкові науки

  1. Економіка (економічна кібернетика; економіка підприємства; економіка природокористування)

   Галузь знань  - 07 Управління та адміністрування

071  Облік і оподаткування (облік і аудит)

072  Фінанси, банківська справа та страхування (корпоративний фінансовий менеджмент; фінансовий менеджмент фінансово-кредитних інститутів; страховий менеджмент; державний фінансовий менеджмент)

073  Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент інноваційної діяльності; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; логістика; управління проектами; адміністративний менеджмент)

075  Маркетинг (рекламний менеджмент; маркетингове стратегічне управління)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво; бізнес-адміністрування; міжнародний бізнес; економіка та організація бізнесу)

   Галузь знань  - 08 Право

  1. Право

  Галузь знань  - 10 Природничі науки

101  Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища)

103  Науки про Землю (геологія)

Галузь знань  - 12 Інформаційні технології

  1. Комп’ютерна інженерія

   Галузь знань  - 13 Механічна інженерія

131  Прикладна механіка (комп’ютерні технології машинобудівного виробництва)

132  Матеріалознавство (ліфтові системи та промислове вантажнопідйомне обладнання; ремонт та обслуговвування промислового обладнання; промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання)

133  Галузеве машинобудування (гірничі машини та комплекси; комп’ютерний інжиніринг машинобудування)

   Галузь знань  - 14 Електрична інженерія

  1. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання)

   Галузь знань  - 15 Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології (автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології)

152   Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка (метрологія та вимірювальна техніка)

Галузь знань – 17 Електроніка та телекомунікації

  1. Телекомунікації та радіотехніка (телекомунікаційні системи та мережі)

   Галузь знань  - 18 Виробництво та технології

183  Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища)

184  Гірництво (підземна розробка родовищ; інжиніринг гірництва; гірничотранспортні системи та інженерна логістика; охорона праці; відкрита розробка родовищ; буріння свердловин; маркшейдерія; енергомеханічні комплекси гірничих підприємств; збагачення корисних копалин; будівельна геотехнологія та геомеханіка)

185  Нафтогазова інженерія та технології (спорудження нафтових і газових свердловин; технології видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв)

Галузь знань  - 19 Архітектура та будівництво

192  Будівництво та цивільна інженерія (помислове і цивільне будівництво)

Галузь знань  - 26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека (промислова безпека та охорона праці)

Галузь знань  - 27 Транспорт

275  Транспортні технології  (транспортні технології (на автомобільному транспорті))

Галузь знань  - 28 Публічне управління та адміністрування

281  Публічне управління та адміністрування


*Формуються окремі групи зі скороченим терміном навчання для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.


© 2006-2018 Інформація про сайт