Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Навчальний процес здійснюється під час сесій (лекції, лабораторні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації та контрольні заходи) і в міжсесійний період (самостійне засвоєння навчального матеріалу з виконанням контрольних робіт, курсових проектів (робіт) та індивідуальних завдань).

Щорічний графік навчального процесу містить дві сесії загальною тривалістю 30 (з третього курсу – 40) календарних днів; на випускному курсі для складання державного іспиту на ступені бакалавра надається оплачувана відпустка один місяць; на ступені спеціаліста (магістра) для підготовки та захисту дипломного проекту надається чотирі місяці; на час сесій, підготовки та здачі держіспиту, дипломування студентам, які успішно навчаються, за місцем роботи надаються оплачувані відпуски. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом, яка є підставою для надання оплачуваної відпуски.

Навчальний процес відбувається на 50 кафедрах університету та в структурних підрозділах (технікумах)  ДВНЗ «НГУ» в містах Павлоград (ПТ НГУ), Марганець (МК НГУ), Докучаєвськ (ДГТ НГУ). Навчання на базі технікумів виконується за панамі зі скороченим терміном навчання, як продовження професійної освіти за такими напрямками підготовки:

6.030509  Облік і аудит* (МК НГУ);

6.050301  Гірництво*, за спеціалізаціями:

-  Підземна розробка родовищ корисних копалин (ПТ НГУ);

-  Відкриті гірничі роботи (ДГТ НГУ);

-  Гірниче обладнання (енергомеханічні комплекси гірничого виробництва) (МК НГУ)

6.050303  Переробка корисних копалин*(ДГТ НГУ)

6.070101  Транспортні технології* *(ДГТ НГУ, МК НГУ)

В інституті заочної освіти навчається 6000 студентів. Щорічний випуск складає понад 830 бакалаврів, 700 спеціалістів та 200 магістрів. Підготовка фахівців здійснюється за кошти держбюджету, юридичних та фізичних осіб.

Організація навчального процесу в  інституті ЗО здійснюється згідно з “Положенням  про організацію навчального  процесу у вищих  навчальних закладах”.     
© 2006-2018 Інформація про сайт