Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Навчальний процес здійснюється під час сесій (лекції, лабораторні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації та контрольні заходи) і в міжсесійний період (самостійне засвоєння навчального матеріалу з виконанням контрольних робіт, курсових проектів (робіт) та індивідуальних завдань).

Щорічний графік навчального процесу містить дві сесії загальною тривалістю 30 (з третього курсу – 40) календарних днів; на випускному курсі для складання державного іспиту на ступені бакалавра надається оплачувана відпустка один місяць; на ступені спеціаліста (магістра) для підготовки та захисту дипломного проекту надається чотирі місяці; на час сесій, підготовки та здачі держіспиту, дипломування студентам, які успішно навчаються, за місцем роботи надаються оплачувані відпуски. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом, яка є підставою для надання оплачуваної відпуски.

Навчальний процес відбувається на 50 кафедрах університету та в структурному підрозділі ДВНЗ “НГУ” в місті Павлоград (Павлоградський коледж). Навчання на базі коледжу виконується за планами зі скороченим терміном навчання, як продовження професійної освіти за спеціальністю:

     184 – гірництво (підземна розробка родовищ; енергомеханічні комплекси гірничих підприємств).

В інституті заочної освіти навчається 2167 студентів. Щорічний випуск складає понад 640 бакалаврів, 320 спеціалістів та 170 магістрів. Підготовка фахівців здійснюється за кошти держбюджету, юридичних та фізичних осіб.


Організація навчального процесу в інституті ЗО здійснюється згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу”.     
© 2006-2018 Інформація про сайт