Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інститут заочної освіти

Фото Сулаев 2.jpg


Директор – Cулаєв Віктор Іванович , кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної розробки родовищ.

Контакти:

Тел.: +38 (0562) 47-23-92
E-mail: Sulaev.v.i@nmu.one

Заснований у 1958 р. як заочний факультет, у 2001 р. перетворено в інститут заочно - дистанційної освіти, а у 2012р. - в інститут заочної освіти.


Інститут заочної освіти здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):


  • бакалавр на базі повної середньої освіти (термін навчання – 4 роки);
  • бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» (термін навчання – 3 роки);
  • бакалавр на базі повної вищої освіти за другою спеціальністю (термін навчання - 2 роки); 
  • магістр на базі ОКР «бакалавр» або «спеціаліст» (термін навчання - 1 рік 4 міс.)

 Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів інститут заочної освіти надає можливість отримання паралельно вищої освіти за будь-якою спеціальністю.

 Виконується підготовка фахівців за  замовленням підприємств: ДП «Львіввугілля», ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат»,  ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля», ПАТ «ш/у Покровське» та інших.

 Проект розгортання технології е-освіти розглядається у контексті створення єдиного освітньо-наукового інформаційного середовища університету, застосування нової інформаційної технології для збільшення частки ефективної індивідуально-консультативної роботи зі студентами. Ця технологія суттєво збільшує інформативність, поширює можливості і конкурентноздатність надаваємих освітніх послуг, надає умови інтенсифікації викладання навчальних дисциплін, збільшує доступність до них студентів та підвищує їх мобільність та самоорганізацію. Вона відповідає умовам повноцінного входження університету у інформаційний простір, орієнтує на зменшення тижневого аудиторного навчального навантаження і збільшення часу на самостійну роботу студентів, створює якісно нове організаційне та інформаційне ресурсне забезпечення, обумовлює збереження накопиченого освітнього досвіду та наробок  у навчальному процесі професорсько-викладацького складу, надає відповідні засоби діагностики та оцінювання якості знань, їх поточного моніторингу в рамках системи кредитно-модульного навчання, як моделі організації навчального процесу.

Досягнення певних результатів в організації е-освіти  пов’язано  з накопиченням інформаційно-освітніх баз даних і знань, розробкою методик і програм підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на базі інноваційних технологій, удосконаленням освітніх комунікаційних можливостей університету, підготовкою кадрів, що володіють сучасними технологіями.


© 2006-2018 Інформація про сайт