Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вступники, які отримали повну середню освіту та не мають особливих умов вступу, подають заяви тільки в електронній формі. Всі інші вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

 

При подачі заяв в паперовій формі вступники

надають до приймальної комісії

 Державного вищого навчального закладу

 «Національний гірничий університет»:

 

·       документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копію);

·       військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

·       документ державного зразка (оригінал та копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

·       сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (оригінали та копії).

·       копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

·       чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

 

Для зарахування вступникам потрібно подати особисто оригінали всіх документів передбачених Умовами та Правилами прийому.

 

Для оформлення договору на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб вступник повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер платника податку, за кошти юридичних осіб додатково– повні реквізити підприємства.

(корп. 10, кімн. 102, ( 47-03-16).

За довідками звертатись до приймальної комісії університету за адресою:

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 19, корп. 4,   1-й поверх, кімн. 20, 21, 22, 30.

(056) 745-05-60; (0562) 47-24-57  

http:// www.nmu.org.ua;    E-mail: nmu@nmu.org.ua

© 2006-2018 Інформація про сайт