Національний гірничий університет — відповідність Часу


 

 Навчання в Державному ВНЗ «НГУ» за програмами підготовки бакалаврів відповідної спеціальності здійснюється на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та передбачає:

·        отримання базової вищої освіти, ступеня бакалавра та професійної кваліфікації;

·        набуття наукових компетенцій завдяки опануванню гуманітарних (нормативних і за вибором студента) та фундаментальних дисциплін професійної підготовки;

·        вільне обрання професійного спрямування на ліцензовані спеціальності спеціаліста та магістра;

·        навчання за інтегрованими програмами (підготовка бакалаврів за скороченим терміном навчання – 3 роки);

·        навчання за військово-обліковими спеціальностями;

·        вільне обрання блоку дисциплін професійної спеціалізації;

·        вільне обрання дисциплін з набуття додаткових компетенцій з права, економіки, екології, інформатики, лінгвістики.

 

 

Витяг з Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

 

До інституту заочної освіти вищого навчального закладу Державного ВНЗ «НГУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до інституту заочної освіти вищого навчального закладу Державного ВНЗ «НГУ» на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до інституту заочної освіти Державного ВНЗ «НГУ» для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів незалежного оцінювання 2016 та 2017 років (див. розділ 4.1.4).

 

При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий  курс (з нормативним терміном навчання) конкурсний бал визначається сумою показників:

- середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (за 200-бальною шкалою);

- результат вступного випробування з фаху (за 200-бальною шкалою);

- оцінка вступного випробування з української мови за професійним спрямуванням (за 200-бальною шкалою).

 

 

За довідками звертатись до приймальної комісії університету за адресою:

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 19, корп. 4,  1-й поверх, кімн. 20, 21, 22, 30. 

( (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57 

http:// www.nmu.org.ua;    E-mail: nmu@nmu.org.ua

 

 

  

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт