Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчання в Державному ВНЗ «НГУ» за програмами підготовки бакалаврів відповідної спеціальності здійснюється на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та передбачає:

  • отримання базової вищої освіти, ступеня бакалавра та професійної кваліфікації;
  • набуття наукових компетенцій завдяки опануванню гуманітарних (нормативних і за вибором студента) та фундаментальних дисциплін професійної підготовки;
  • вільне обрання професійного спрямування на ліцензовані спеціальності магістра;
  • навчання за інтегрованими програмами (підготовка бакалаврів за скороченим терміном навчання – 3 роки);
  • навчання за військово-обліковими спеціальностями;
  • вільне обрання блоку дисциплін професійної спеціалізації;
  • вільне обрання дисциплін з набуття додаткових компетенцій з права, економіки, екології, інформатики, лінгвістики.
Витяг з Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»


Вступ на перший курс до інституту заочної освіти вищого навчального закладу Державного ВНЗ «НГУ» на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016,  2017 та 2018 років, окрім оцінки з іноземної мови (лише сертифікати 2018 року).


При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) конкурсний бал визначається сумою показників:

- середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (за 200-бальною шкалою);

- результат вступного випробування з фаху (за 200-бальною шкалою).За довідками звертатись до приймальної комісії університету за адресою:

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, корп. 4,  1-й поверх, кімн. 20, 21, 22, 30.

? (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57  

http:// www.nmu.org.ua;    E-mail: nmu@nmu.org.ua 

© 2006-2018 Інформація про сайт