Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відбувається в рамках спорідненого напряму.

  Перелік споріднених напрямів підготовки наведено у Додатку 3  Правил прийому до Державного вищого навчального закладу  “Національний гірничий університет.

© 2006-2018 Інформація про сайт