Національний гірничий університет — відповідність Часу

Вступники надають

до відбіркових комісій

Державного вищого навчального закладу

”Національний гірничий університет”:


   ·    заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі (подається вступником особисто);

    ·     документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
·        копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
·        копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування поза конкурсом (за наявності);
·        копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
·        чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
·        копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;
·        витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту (факультету), затверджений головою Вченої ради, щодо розгляду наукових досягнень вступника з визначенням кількості додаткових балів.

Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) пред’являють особисто.

Прийом документів здійснюється за адресою

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, корп. 4,  1-й поверх, кімн. 30. 

( (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57 

Для оформлення договору на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб вступник повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер платника податку, за кошти юридичних осіб – повні реквізити підприємства (корп. 10, 1-й поверх, кімн. 102, ( 47-03-16).

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт