Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вступники надають

до вступних комісій

Державного вищого навчального закладу

”Національний гірничий університет”:

  • заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі (подається вступником особисто);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копію);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал та копію) про раніше здобутий ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • сертифікат єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання або документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (при вступі за спеціальністю 081 “Право”);
  • сертифікати тестів TOEFL  або ELTS або CELA про рівень знань англійської мови (за наявністю).


Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) пред’являють особисто.


Для оформлення договору на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб вступник повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер платника податку, за кошти юридичних осіб додатково – повні реквізити підприємства.

(корп. 10, кімн. 102, тел. 47-03-16).


За  довідками  звертатись  до приймальної  комісії університету    за адресою: 49005 м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 19, корп. 4,  1-й поверх, кімн. 20, 21, 22, 30. (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57  

http:// www.nmu.org.ua;    E-mail: nmu@nmu.org.ua
Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) пред’являють особисто.

     Прийом документів здійснюється за адресою

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, корп. 4,  1-й поверх, кімн. 30.

(056) 745-05-60; (0562) 47-24-57  

Для оформлення договору на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб вступник повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер платника податку, за кошти юридичних осіб – повні реквізити підприємства (корп. 10, 1-й поверх, кімн. 102, 47-03-16).© 2006-2018 Інформація про сайт