Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Витяг з Правил прийому до

Державного вищого навчального закладу

 "Національний гірничий університет"

 

Вступники на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (спеціаліста) для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра можуть подати до 3 заяв на конкурсні позиції університету та не більше 2 заяв з них на місця держаного замовлення.

Особа може вступити до Державного ВНЗ «НГУ» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Для такої категорії осіб строки навчання визначаються індивідуальним навчальним планом та впродовж першого року навчання передбачається виконання додаткового навчального плану. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом. Фінансування навчання за додатковим навчальним планом здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають до Державного ВНЗ «НГУ» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) складають додаткове вступне випробування зі спеціальності.

Особи, які набрали у вступному випробуванні менш як 150 балів, позбавляються права участі в наступному вступних випробуваннях та в конкурсі.

Конкурсний бал особи, яка бере участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:


Конкурсний бал (КБ) = 0,5*П1 + 0,4*П2 + 0,1*Д,


де П1 – результат вступного випробування з фаху;

П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;

Д – середній бал додатка до диплома за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра (за умови його відсутності середній бал додатка до диплома про вищу освіту);

Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 124 бала, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.


За довідками звертатись до приймальної комісії університету за адресою:

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 19, корп. 4,          1-й поверх, кімн. 20, 21, 22, 30.

(056) 745-05-60; (0562) 47-24-57  

http:// www.nmu.org.ua;    E-mail: nmu@nmu.org.ua


© 2006-2018 Інформація про сайт