Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Конкурсний відбір осіб, які здобувають базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для зарахування перший курс проводиться за вступними випробуваннями з конкурсних предметів, що передбачені для вступу на відповідний напрям підготовки. 

Конкурсний відбір осіб для зарахування на другий (третій) курс, для здобуття ступеня бакалавра за гуманітарними та економічними напрямами підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу які на основі здобутої базової або повної вищої освіти, проводиться за вступними випробуваннями з

– української мови за професійним спрямуванням,

– іноземної мови,

– інтегрованого випробування з Історії України та правознавства,

– додатка до диплома бакалавра (за умови його відсутності середній бал

додатка до диплома про вищу освіту).

Академічна різниця при визначенні курсу навчання не повинна перевищувати встановлену нормативними документами кількість (15 кредитів ECTS або 540 год.).

Результати випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою. Середній бал додатка до диплома переводиться за 200-бальною шкалою.

Конкурсний відбір осіб для зарахування на другий (третій) курс, для здобуття ступеня бакалавра за природничо – математичними та інженерно – технічними напрямами підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі здобутої базової або повної вищої освіти проводиться за вступними випробуваннями

– з української мови за професійним спрямуванням,

– іноземної мови,

– інтегрованого випробування з математики та фізики,

– середнього бала додатка до диплома бакалавра (за умови його відсутності середній бал додатка до диплома про вищу освіту).

Академічна різниця при визначенні курсу навчання не повинна перевищувати встановлену нормативними документами кількість (15 кредитів ECTS або 540 год.).

Результати випробувань оцінюються за шкалою за 200-бальною шкалою. Середній бал додатка до диплома переводиться за 200-бальною шкалою .

За довідками звертатись до приймальної комісії університету за адресою:

49005 м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, корп. 4, 1-й поверх, кімн. 20, 21, 22, 30.

( (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57

http://www.nmu.org.ua/; E-mail: nmu@nmu.org.ua

© 2006-2018 Інформація про сайт